รักษาโรคเหงือก

   ขูดหินปูน 

 

เป็นการกำจัดคราบแบคทีเรีย  และหินปูนที่สะสมบนผิวฟันออกโดยใช้เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า  เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคในหินปูนสะสมมากขึ้นจนไปละลายกระดูกที่ยึดฟัน ซึ่งจะทำให้เกิดฟันโยก

ควรขูดหินปูนทุก 6 เดือน การไม่ขูดหินปูนอาจทำให้มีกลิ่นปากและเลือดออกขณะแปรงฟัน และจะพัฒนาเป็นโรคปริทันต์ ซึ่งจะทำให้ฟันโยกต่อไป
  ในอนาคต


อัตราค่ารักษา : เริ่มต้น 700 บาท


   เกลารากฟัน
  


ทำในผู้ป่วยที่เป็นโรคปริทันต์์, มีหินปูนสะสมหนามาก, ฟันโยกหรือดูยื่นยาวกว่าปกติ, เหงือกบวมอักเสบเป็นหนอง ส่วนใหญ่จะพบในผู้สูงอายุที่ละเลยไม่ขูดหินปูนเป็นเวลานาน  การเกลารากฟันเป็นการกำจัดคราบแบคทีเรียและหินปูนที่เกาะอยู่บนผิวของรากฟันรอบนอกที่อยู่ลึกลงไปใต้เหงือกมาก ๆ
โดยทันตแพทย์เฉพาะทางโรคเหงือกจะทำความสะอาดบริเวณนี้ด้วยเครื่องมือซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถทำความสะอาดในบริเวณที่แคบ และลึกลงไปใต้เหงือกได้ดี

ข้อเสียหากไม่เกลารากฟัน : ฟันจะโยกมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากกระดูกยึดฟันถูกทำลายจากเชื้อโรคในหินปูนที่สะสมอยู่ใต้เหงือกลึก และอาจต้องถูกถอนไปในอนาคต, ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดหรือมีหนองที่เหงือกได้

เนื่องจากบริเวณใต้เหงือกเป็นบริเวณที่ผู้ป่วยไม่สามารถทำความสะอาดได้เอง ผู้ป่วยโรคปริทันต์จึงควรพบแพทย์เฉพาะทางโรคเหงือก เพื่อเกลารากฟันทุก 3 - 6 เดือน


อัตราค่ารักษา : 1,000-2,000 บาท / ครั้ง


เปลี่ยนสีฟัน l จัดฟัน l ใส่ฟันทดแทน l รากเทียม l อุดฟัน อินเลย์-ออนเลย์ ครอบฟัน l รักษาโรคเหงือก l รักษารากฟัน l ฟันคุด l ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 Home l Services l Technology l Dentist l Treatment Fee l Contact us

Copyright © 2008 Denta Smile. All Rights Reserved.